Chronomed Home Bookmark Contact
Home
 • Cliënten
  • Slaap problemen
  • Medicatie
  • Winterdepressie
  • Apneu
  • Snurken
  • Ploegendiensten
  • Chronische Vermoeidheid
  • Mondschild
  • Burn Out
 • Verwijzers
  • Indicaties
  • Behandelingen
  • Resultaten
  • Online verwijzen
  • Aanvraag Verwijsformulier
Bedrijven Topport
 • Media
  • Pers
  • Scientific Update
 • voorlichting
  • Factsheets
  • Test en check
 • Actueel
  • Nieuws
  • Op deze website
  • Vacatures
Over ons Contact
Chronomed

Nieuws

Slaapstoornissen in het nieuws


Blauw licht maakt alerter
Bewuste dromers meer alert
Versnelde tumorgroei door slaapverstoring
Geel licht gezonder voor nachtwerker
Sociale leven beïnvloedt tienerslaap
Betere slaap zonder sigaretten
Slaapbehoefte door leren
Licht invloed op gezondheid patiënten
Slank door vast slaapritme
Hyperactief door onregelmatige slaap
Schone hersenen door slaap
Onvoldoende herstel na ‘bijslapen’
Yoga helpt bij insomnie menopauze
Middagslaapje helpt kleuters bij leren
Agressievere huidkanker bij slaapapneu

Praten in de slaap: de meesten murmelen maar wat16-12-1998 -

Wat zou een slecht geweten in zijn slaap zoal kunnen prijsgeven? Moord en overspel?
Je hoort er nooit van dat iemand onder zeil in zijn gemurmel zo'n schokkende biecht
doet. Doorgaans bestaat 'slaappraten' slechts uit een paar woorden of een enkele
onsamenhangende zin. Maar er zijn uitzonderingen: weliswaar dragen ze geen
Shakespeare voor, maar echte bedpraters steken soms toch een halve preek af. Mannen
vooral, hebben Finse neurologen onlangs ontdekt, en de neiging blijkt enigszins in
de familie te zitten.

Somniloquie is de officiële naam voor praten in de slaap. Het verschijnsel heeft uit
oogpunt van gevaar natuurlijk minder om het lijf dan slaapwandelen (somnambulisme),
voor slaappraten ga je immers niet het dak op. Het is bovendien een erg algemeen
verschijnsel, waarbij niemand zich hoeft te verbeelden er nooit last van te hebben.
Dat kun je niet weten, je bent er zelf nu eenmaal niet bij.

Hoe alledaags ook, van somniloquie is weinig bekend, zelfs niet van de meest
hardnekkige vormen. Anders dan bij slaapwandelen kunnen mensen op alle mogelijke
momenten 's nachts van wal steken, hoewel het sluimergebied tussen slapen en waken
de voorkeur geniet. Ook tijdens de REM-slaap, de fase van de slaap waarin snelle
oogbewegingen optreden, terwijl de spierspanning vrijwel is verdwenen. Dat is de
slaap van de lamme, de dromende lamme. Vandaar ook dat je alleen tijdens de
non-REM-slaap kunt slaapwandelen.

Voor de praatspieren wordt tijdens de REM-slaap kennelijk een uitzondering gemaakt.
Dat gebeurt zeker ten tijde van stress of stevige koorts. Ook dan blijven de meesten
doorgaans kort van stof, waarbij uit het vlakke, emotieloze gebrabbel nauwelijks
iets zinnigs valt op te maken. Maar sommigen hebben de neiging om in hun slaap
frequent en langdurig ophef te maken, in conversaties bezield met woede en
vijandigheid.

Hoe zit dat? Finse neurologen lichtten onlangs in het vakblad Behavior Genetics
(vol. 28, nr. 4) een bescheiden tipje van de sluier op, beseffend dat de slaap haar
geheimen koestert. Zo blijkt het al bijzonder moeilijk om vast te stellen hoe vaak
slaappraten vóórkomt. De schattingen van het handjevol studies op dit gebied: 5 tot
20 procent van de kinderen murmelt vaak in de slaap, 20 tot 90 procent incidenteel.
En 1 tot 5 procent van volwassenen vaak, tegen 14 tot 40 procent af en toe. Dat zijn
nogal marges.

De neurologen ondervroegen duizenden tweelingen uit een Finse tweelingen-bestand en
trachtten te ontdekken of somniloquie een erfelijke achtergrond heeft en misschien
op geestelijke ziekelijkheid wijst. Uit hun cijfers blijkt opnieuw dat kinderen 's
nachts vaker hardop met iets afrekenen dan volwassenen. Ruim 40 procent van de
kinderen zegt wel eens wat, een veel te hoog percentage uiteraard om er een of
andere psychische aandoening achter te zoeken.

Eeneiige tweelingen praten op zich niet meer in hun slaap dan twee-eiige. Maar als
een van de twee van een eeneiige het als gewoonte heeft, dan volgt de andere
tweeling-helft in 53 procent van de gevallen dat gedrag. Van de twee-eiige
tweelingen aapt slechts 36 procent elkaar na.

Dus: nee, hier volgt niet die vanzelfsprekende 'dus' van “Slaappraten is genetisch
bepaald”. Hooguit kun je eruit concluderen dat, voor zover tussen mensen verschillen
bestaan in het nachtelijk brabbelen, er vermoedelijk een genetische achtergrond
meespeelt. Hetzelfde is voor slaapwandelen aangetoond. Maar ga vooral niet zitten
wachten op de vondst van het slaappraat-gen. Geen neuroloog die er in gelooft.

De aardigste ontdekkingen deden de neurologen bij volwassenen. De veelvuldige
slaappraters bleken niet zelden een psychiatrisch verleden te hebben. Verschillende
psychoses, neuroses en persoonlijkheidsstoornissen lijken de stembanden 's nachts
los te maken. Het verband met die aandoeningen was vooral sterk bij mensen die als
kind in hun slaap zwegen maar pas later aan de praat raakten. Dat zijn er overigens
niet erg veel.

De neurologen onthouden zich van verdere conclusies. Ze willen nog wel iets kwijt
over het feit dat mannen zich in hun slaap zoveel praatgrager tonen dan vrouwen.
Hier is argwaan op zijn plaats, waarschuwen zij, hier wreekt zich vermoedelijk de
onverschillige houding van de lompe snurker in de man.

Of je praat in je slaap moet je uiteindelijk horen van degene die naast je ligt. Om
te beginnen zijn vrouwen meer alert op stemmen dan mannen, een verschijnsel dat
afdoende lijkt aangetoond in gezinnen met baby's. Ten tweede zijn vrouwen wat
vatbaarder voor slapeloosheid.

Ten derde: mannen praten gewoon luider en raaskallen in hun slaap wellicht ook
harder. En ten vierde: een vrouw is misschien openhartiger en meer geneigd om haar
bedgenoot van zijn gedrag op de hoogte te brengen. Het is voor de neurologen daarom
de vraag of de man werkelijk vaker het woord voert in zijn slaap dan zijn vrouw. De
lomperik hoort haar natuurlijk gewoon niet of hij is anders zo flauw om het voor
zich te houden.


Bron: TrouwAanmelden

Individuele behandeling bij slaapproblemen

SlaaptrainingChronoMed geeft behandelingen op maat, die gebaseerd zijn op de aard van de klachten, de oorzaak ervan én de factoren die de klachten in stand houden. De therapie is daardoor altijd resultaatgericht en efficiënt.


ChronoMed geeft slaaptraining

WinterdepressieChronoMed geeft slaaptraining. Deze is bedoeld voor mensen met milde slaapklachten, die een individuele behandeling te intensief vinden. De slaaptraining bestaat uit zes bijeenkomsten (vijf plus één follow-up) en wordt gegeven in kleine groepjes..


Ik ben tevreden over mijn slaapkwaliteitReslaten inladen, een ogenblik geduld aub


Nieuwsbrief

Copyright © 2018 ChronoMed. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Webdesign:
Webdesign Bureau