Chronomed Home Bookmark Contact
Home
 • Cliënten
  • Slaap problemen
  • Medicatie
  • Winterdepressie
  • Apneu
  • Snurken
  • Ploegendiensten
  • Chronische Vermoeidheid
  • Mondschild
  • Burn Out
 • Verwijzers
  • Indicaties
  • Behandelingen
  • Resultaten
  • Online verwijzen
  • Aanvraag Verwijsformulier
Bedrijven Topport
 • Media
  • Pers
  • Scientific Update
 • voorlichting
  • Factsheets
  • Test en check
 • Actueel
  • Nieuws
  • Op deze website
  • Vacatures
Over ons Contact
Chronomed

Nieuws

Slaapstoornissen in het nieuws


Blauw licht maakt alerter
Bewuste dromers meer alert
Versnelde tumorgroei door slaapverstoring
Geel licht gezonder voor nachtwerker
Sociale leven beïnvloedt tienerslaap
Betere slaap zonder sigaretten
Slaapbehoefte door leren
Licht invloed op gezondheid patiënten
Slank door vast slaapritme
Hyperactief door onregelmatige slaap
Schone hersenen door slaap
Onvoldoende herstel na ‘bijslapen’
Yoga helpt bij insomnie menopauze
Middagslaapje helpt kleuters bij leren
Agressievere huidkanker bij slaapapneu

Slaapwandelen onderschat15-03-2013 -

LEIDEN/BUSSUM – Recent onderzoek ontkracht een drietal mythes in slaapwandelen. Slaapwandelaars kunnen zich vaak wél wat herinneren van de episodes. Er zit bovendien vaak een- voor de slaper- logische motivatie achter de handelingen. En tot slot: de impact op het dagelijks leven is aanzienlijk.

Logische handeling

Algemeen wordt meestal aangenomen dat slaapwandelaars zomaar, zonder reden of herinnering, de straat op lopen en vreemde dingen doen. Deze aanname verdient echter een specificatie. Sommige slaapwandelaars herinneren zich niets van de episodes. Maar een groot deel van de mensen weet nog wél wat er gebeurd is, en bovendien waarom. Dat blijkt uit een literatuurstudie – een analyse van onderzoek naar slaapwandelen, gepubliceerd in de afgelopen 15 jaar-  van de University of Montreal. Veel slaapwandelaars weten na een episode te motiveren waarom ze een bepaalde handeling uitvoerden tijdens de slaap – zoals de was opvouwen of de bedpartner wekken. Ze zijn zich ervan bewust dat de handeling, evenals de motivatie, onlogisch en irrationeel is. Maar voor de slaapwandelaar klópte de handeling op dat moment simpelweg; logischer kon de situatie haast niet voelen. Als een vogeltje uit zijn nest dreigt te vallen, dan zullen de meeste mensen hun best doen het vogeltje te redden. Voor de bedpartner ziet de handeling er uiteraard veel minder logisch uit.

Vermoeidheid en stemmingsklachten
Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is bovendien dat slaapwandelen een grotere invloed blijkt te hebben op de gezondheid dan vaak wordt verondersteld. De slaap van slaapwandelaars is veel minder herstellend en verfrissend. Bijna de helft van de slaapwandelaars ervaart overdag grote vermoeidheid. Op tests voor waakzaamheid, ofwel alertheid, scoren veel slaapwandelaars beduidend lager. De bevindingen sluiten bovendien aan bij recent Frans onderzoek, dat slaapwandelen relateert aan vermoeidheid, slapeloosheid, depressie en angst. Vaak bestaat ook het risico op verwonding van de bedpartner.

Onderbroken slaap
Het onderzoek van de University of Montreal toont aan dat er bij slaapwandelaars sprake is van een fundamentele afwijking in de diepe slaapfase, vergeleken bij gezonde slapers. Voorheen werd gedacht dat slaapwandelen alleen ontstond door een verstoring in de overgang van waken naar slapen. Nu blijkt dat de diepe slaap van slaapwandelaars ook atypisch is: er is sprake van een gefragmenteerde slaap door onderbrekingen van 3-10 seconden in de vorm van een arousal-moment.  De gefragmenteerde slaap biedt een verklaring voor de vermoeidheid en emotionele problemen die vaak gepaard gaan met slaapwandelen.

Diepe slaap
Tijdens de REM-slaap, ook wel de droomfase genoemd, is een groot deel van onze spieren tijdelijk verlamd zodat we onze dromen niet werkelijk uitvoeren. Maar ook in andere slaapfasen dromen we, en de diepe slaap lijkt vooral verantwoordelijk  voor het slaapwandelen. Omdat de hoeveelheid diepe slaap met de loop van de jaren afneemt, zal ook het slaapwandelen verminderen naarmate we ouder worden. Jonge kinderen hebben vaak last van episodes, omdat de overgang van waken naar slapen enige groei van de hersenen vereist die bij jonge kinderen nog onvoldoende is ontwikkeld. Bij 25 procent van de tieners met slaapwandelproblemen blijven deze problemen in de volwassen leeftijd bestaan.

Triggers
Slaapwandelen is familiair bepaald: een eeneiige tweeling heeft vijf keer meer kans om te slaapwandelen als de andere tweeling dit ook doet. Elke onderbreking van de slaap kan tot slaapwandelen leiden bij een persoon die een genetische aanleg heeft voor slaapwandelen. Daarnaast kunnen stress, vermoeidheid of slaaptekort, sterke positieve emoties en in mindere mate ook drugs of alochol slaapwandelen veroorzaken. Deze factoren stimuleren de hoeveelheid diepe slaap (Slow Wave Sleep, SWS) en hebben een negatief effect op de stabiliteit van de non-REM slaap.

Negatieve effecten onderschat
Over het algemeen genomen wordt slaapwandelen als ongevaarlijk beschouwd, omdat de meeste episodes kort en weinig schadelijk zijn. Natuurlijk wordt de situatie een stuk vervelender wanneer de slaapwandelaar de auto in stapt, en zijn ook de bedpartners niet altijd veilig. Echter, men onderschat veelal de negatieve effecten van het slaapwandelen op de algehele gezondheid van de slaper, evenals de invloed op het dagelijks functioneren. Vermoeidheid en slaaptekort, gecombineerd met stemmingswisselingen en angst of depressie: slaapwandelen wordt zwaar onderschat. Omdat de stoornis ook in veel gevallen niet wordt gediagnosticeerd, zijn veel slaapwandelaars overgeleverd aan vermoeidheid en stemmingsklachten. De recente studies geven daarmee weer dat het wel degelijk belangrijk is hulp te zoeken voor klachten van slaapwandelen. Ook al heeft u met het slaapwandelen leren leven, vermoeidheid en stemmingsklachten zijn voor niemand een pretje.

© ChronoMed Redactie/ I.L.S.

Bron:
Zadra, A., Desautels, A.,  Petit, D., Montplaisir, J. (2013). Somnambulism: clinical aspects and pathophysiological hypotheses.  The Lancet Neurology, 12(3), 285-294.
Lopez, R, Jaussent, I., Scholz, S., Bayard, S., Montplaisir, J., Dauvilliers, Y. (2013). Functional Impairment in Adult Sleepwalkers: A Case-Control Study. , 36(3), 345-51Aanmelden

Individuele behandeling bij slaapproblemen

SlaaptrainingChronoMed geeft behandelingen op maat, die gebaseerd zijn op de aard van de klachten, de oorzaak ervan én de factoren die de klachten in stand houden. De therapie is daardoor altijd resultaatgericht en efficiënt.


ChronoMed geeft slaaptraining

WinterdepressieChronoMed geeft slaaptraining. Deze is bedoeld voor mensen met milde slaapklachten, die een individuele behandeling te intensief vinden. De slaaptraining bestaat uit zes bijeenkomsten (vijf plus één follow-up) en wordt gegeven in kleine groepjes..


In mijn omgeving komen slaapproblemen niet voorReslaten inladen, een ogenblik geduld aub


Nieuwsbrief

Copyright © 2018 ChronoMed. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Webdesign:
Webdesign Bureau