Chronomed Home Bookmark Contact
Home
 • Cliënten
  • Slaap problemen
  • Medicatie
  • Winterdepressie
  • Apneu
  • Snurken
  • Ploegendiensten
  • Chronische Vermoeidheid
  • Mondschild
  • Burn Out
 • Verwijzers
  • Indicaties
  • Behandelingen
  • Resultaten
  • Online verwijzen
  • Aanvraag Verwijsformulier
Bedrijven Topport
 • Media
  • Pers
  • Scientific Update
 • voorlichting
  • Factsheets
  • Test en check
 • Actueel
  • Nieuws
  • Op deze website
  • Vacatures
Over ons Contact
Chronomed

Nieuws

Slaapstoornissen in het nieuws


Blauw licht maakt alerter
Bewuste dromers meer alert
Versnelde tumorgroei door slaapverstoring
Geel licht gezonder voor nachtwerker
Sociale leven beïnvloedt tienerslaap
Betere slaap zonder sigaretten
Slaapbehoefte door leren
Licht invloed op gezondheid patiënten
Slank door vast slaapritme
Hyperactief door onregelmatige slaap
Schone hersenen door slaap
Onvoldoende herstel na ‘bijslapen’
Yoga helpt bij insomnie menopauze
Middagslaapje helpt kleuters bij leren
Agressievere huidkanker bij slaapapneu

Managers slapen slecht door economische crisis09-07-2009 - Amsterdam - Een nieuwe enquete die vandaag is gepubliceerd door Koninklijke Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) laat zien dat maarliefst 72% van de managers kampt met een slaaptekort. Een gemiddelde manager slaapt met zes en een kwart uur ongeveer 20% minder dan het aanbevolen gemiddelde van acht uur per nacht. 83% gaf aan dat hun werk negatief wordt beïnvloed door het weinig slapen. Deze enquete, die in Nederland en vier andere landen in verschillende delen van de wereld is uitgevoerd, toont tevens aan dat 40% van de ondervraagden de huidige crisis in de wereldeconomie als belangrijkste oorzaak van het slaaptekort aanwijst. Opmerkelijk is dat de Nederlandse manager beter slaapt en minder stress ervaart dan buitenlandse collega's.

Het overgrote deel van de deelnemers aan de enquete (61%) beweert dat hun werkprestaties te lijden hebben van het slaaptekort. Ze schatten dat het slaaptekort gemiddeld 6,2 werkdagen per jaar negatief beïnvloedt, een onkostenpost van miljarden voor bedrijven overal ter wereld. In Nederland worden gemiddeld 6,1 werkdagen per jaar negatief beïnvloed door slaapgebrek, wat neerkomt op een jaarlijks productiviteitsverlies per manager van circa 1300 euro per jaar. Aangezien Nederland 375.500 managers telt , zou dit een economische schadepost van ongeveer 500 miljoen euro per jaar betekenen. Een zelfde berekening voor het Verenigd Koninkrijk met 4,3 miljoen managers komt uit op een verliespost van 4 miljard euro per jaar.

Het onderzoek toont ook opmerkelijke verschillen aan tussen de verschillende landen. Het onderzoek bevestigt het beeld van de nuchtere Nederlander. Nederlanders slapen gemiddeld het langst en hebben aanzienlijk minder tijd nodig om in slaap te vallen. Nederlandse managers blijken minder bezorgd te zijn door de economische situatie en de effecten die dit met zich meebrengt. 15% van de Nederlandse managers gaf aan dat de economische crisis de oorzaak van een slechte nachtrust is, terwijl het gemiddelde op 39% ligt. Het onderzoek toonde ook aan dat Nederlandse managers minder stress ervaren dan hun buitenlandse collega's en dat zij minder bezorgd zijn over de eigen persoonlijk financiële situatie.

Amerikanen hebben meer dan andere nationaliteiten te lijden van een slechte nachtrust door stress op het werk; volgens 30 procent van de Amerikanen is dat de oorzaak dat ze 's nachts wakker worden. Ook hebben zij de meeste tijd nodig voordat zij in slaap vallen. 36 Procent van alle Duitsers slaapt korter dan een jaar geleden; dat is meer dan in alle andere onderzochte landen. Het effect van slaaptekort op de productiviteit blijkt in het Verenigd Koninkrijk het meest nadelig uit te pakken. Bij 35 procent van alle werknemers in het Verenigd Koninkrijk werden meer dan 10 dagen per jaar nadelig beïnvloed door een slechte nachtrust.

"Door de onzekerheid die de huidige financieel economische situatie met zich meebrengt, kan het wat langer duren voordat men in slaap valt. Daarnaast worden er overuren gedraaid om toch het beste te laten zien op de werkvloer, dit ten koste van de zo belangrijke uurtjes slaap," aldus drs. Roy Raymann, slaapexpert bij Philips en tevens verbonden aan de onafhankelijke Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek. "Men zou de nachtrust gewoon veel serieuzer moeten nemen. Chronisch slaaptekort pleegt roofbouw op je lichaam en je geest."

"Slaap is niet iets waar je wel of niet voor kunt kiezen; het is gewoon van essentieel belang voor de gezondheid," vertelt Raymann. "De gevolgen van een slaaptekort zijn voldoende bekend. Bij mensen die te weinig slapen kan sprake zijn van gewichtstoename, geheugenproblemen, verminderde weerstand, een verhoogde aanleg voor diabetes en hoge bloeddruk, en er kunnen zelfs hartinfarcten optreden. Als we de nachtrust niet serieuzer nemen, kan dit tot een ernstig gezondheidsprobleem uitgroeien. Tot op zekere hoogte kan het lichaam een tijdelijk tekort aan slaap opvangen, maar het lichaam is geen onuitputtelijke bron."

Naast de bevindingen met betrekking tot slaaptekort toonde de enquete ook aan dat 96% van alle managers weliswaar inziet dat een slaaptekort ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, maar dat slechts 29% deze problemen daadwerkelijk bespreekt. Van deze groep schakelt slechts 27% een arts in. De meerderheid bespreekt de problemen uitsluitend met familie en vrienden.

De respondenten werd ook gevraagd naar hun bekendheid met het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS), een vrij algemeen voorkomende slaapstoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap. Bij jonge volwassenen komt slaapapneu zelfs verhoudingsgewijs vaak voor. Geschat wordt dat bijvoorbeeld in Nederland tussen de 4 en 8% van de volwassen bevolking aan een matige tot ernstige vorm van OSAS lijdt, terwijl deze diagnose slechts bij een fractie daarvan is gesteld. Met 13.052.000 volwassenen  betekent dit tussen de 500.000 en 800.000 mensen met klachten in mindere of meerdere mate die niet worden behandeld. Op dit ogenblik worden er zo'n 25.000 patiënten voor slaapapneu behandeld in Nederland.

Een andere bevinding uit de enquete was dat een zeer hoog percentage van de respondenten weet dat het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) een geneesbare aandoening is (60%). Maar, men herkent de symptomen (bijvoorbeeld snurken) niet of neemt de slaapproblemen niet serieus genoeg om een arts te raadplegen (65%). Onderzoek in de afgelopen paar jaar heeft een relatie aangetoond tussen OSAS, hartaandoeningen, herseninfarcten en diabetes.

Deze in opdracht van Philips uitgevoerde enquete werd in maart 2009 gehouden onder 2500 managers, gelijkelijk verdeeld over het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Japan en Nederland, door middel van een online-vragenlijst. Philips gaf het enquetebureau als opdracht mee een indicatie te krijgen van de slaapgewoonten van mensen, en van hun mate van bekendheid met de effecten van slaap op de gezondheid en de kwaliteit van leven. Het uiteindelijke resultaat: een betere nachtrust - en dus ook een betere kwaliteit van leven.

Bron: ANP
Aanmelden

Individuele behandeling bij slaapproblemen

SlaaptrainingChronoMed geeft behandelingen op maat, die gebaseerd zijn op de aard van de klachten, de oorzaak ervan én de factoren die de klachten in stand houden. De therapie is daardoor altijd resultaatgericht en efficiënt.


ChronoMed geeft slaaptraining

WinterdepressieChronoMed geeft slaaptraining. Deze is bedoeld voor mensen met milde slaapklachten, die een individuele behandeling te intensief vinden. De slaaptraining bestaat uit zes bijeenkomsten (vijf plus één follow-up) en wordt gegeven in kleine groepjes..


Hoe ouder ik word hoe slechter ik slaapReslaten inladen, een ogenblik geduld aub


Nieuwsbrief

Copyright © 2018 ChronoMed. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Webdesign:
Webdesign Bureau