Chronomed Home Bookmark Contact
Home
 • Cliënten
  • Slaap problemen
  • Medicatie
  • Winterdepressie
  • Apneu
  • Snurken
  • Ploegendiensten
  • Chronische Vermoeidheid
  • Mondschild
  • Burn Out
 • Verwijzers
  • Indicaties
  • Behandelingen
  • Resultaten
  • Online verwijzen
  • Aanvraag Verwijsformulier
Bedrijven Topport
 • Media
  • Pers
  • Scientific Update
 • voorlichting
  • Factsheets
  • Test en check
 • Actueel
  • Nieuws
  • Op deze website
  • Vacatures
Over ons Contact
Chronomed

Nieuws

Slaapstoornissen in het nieuws


Blauw licht maakt alerter
Bewuste dromers meer alert
Versnelde tumorgroei door slaapverstoring
Geel licht gezonder voor nachtwerker
Sociale leven beïnvloedt tienerslaap
Betere slaap zonder sigaretten
Slaapbehoefte door leren
Licht invloed op gezondheid patiënten
Slank door vast slaapritme
Hyperactief door onregelmatige slaap
Schone hersenen door slaap
Onvoldoende herstel na ‘bijslapen’
Yoga helpt bij insomnie menopauze
Middagslaapje helpt kleuters bij leren
Agressievere huidkanker bij slaapapneu

Altijd zomertijd, want minder verkeersdoden27-10-2006 -

ROTTERDAM. Zaterdagnacht gaat de wintertijd in, de klok gaat een uur terug. Heeft wintertijd wel zin? En wat is het beste moment om de klok te verzetten?Het einde van de zomertijd kost nog al wat mensen het leven. Althans in de Verenigde Staten. Daar zouden jaarlijks ruim 170 voetgangers minder verongelukken als het altíjd zomertijd was, zomer en winter. Maar discussies over gezondheid en zomertijd zijn complex. Gaat het om het moment van de overgang van de ene naar de andere tijd, tweemaal per jaar? Of is de kwestie dat het beter zou zijn permanent zomertijd te hebben?

De zomertijd is ingesteld om de uren waarin de mensen het actiefst zijn, optimaal door de zon te laten verlichten. In het duister wordt de mens bedreigd door energieverspilling door lamplicht, medeweggebruikers, vooral tijdens de spits, en de eigen psychische toestand.

Allereerst: de duisternis is in Nederland laat in de herfst en vroeg in de winter onontkoombaar. Tussen begin december en half januari is in Nederland de zon op zijn hoogst acht uur per dag op.

En het moet juist licht zijn, vooral tijdens de spits, om het aantal verkeersdoden te verminderen. In de donkerste anderhalve maand zou je in Nederland de klok ten opzichte van de wintertijd niet één, maar wel twee uur moeten verzetten om in ieder geval één spitsperiode steeds bij daglicht te laten verlopen. Volgens het Amerikaanse onderzoek zou dat de avondspits moeten zijn, want op dat moment ontmoeten voetgangers en automobilisten elkaar het vaakst. Soms met fatale afloop.

Om de avondspits in het licht te laten verlopen, zou de klok niet in oktober teruggezet moeten worden, zoals nu het geval is, maar in november nog één uur vooruit. Want in december gaat de zon om half vijf onder in weerstation De Bilt. Om de avondspits tot 19 uur in daglicht af te werken zou de klok in de winter dus vooruit moeten.

Bij de ingang van de zomertijd in het laatste weekend van maart komt juist een deel van de ochtendspits weer in het duister terecht. Terwijl het voor de avondspits op dat moment niet meer uit maakt. De zomertijd zou best láter kunnen beginnen.

Komende maandag, als de wintertijd is begonnen, is de avondspits ineens donker. Als de avondspits echt minder verkeersdoden oplevert wanneer hij in het licht plaatsvindt, dan zouden we ook de overgang naar de wintertijd even kunnen uitstellen. Al is de winst maar van korte duur, want het wordt in deze tijd van het jaar elke dag twee minuten eerder donker.

Maar veel keuzevrijheid hebben we in Nederland niet. Het moment waarop de zomertijd ingaat ligt vast in een richtlijn voor heel Europa. Bovendien is in de Europese Unie de zomertijd definitief ingesteld, hoewel de Europese Commissie in 2007 een soort evaluatie heeft beloofd.

Wat je wel kunt doen is vroeger naar je werk gaan en eerder naar huis. Standaardwerktijd is van 9 tot 17 uur. Dus drie uur vóór het vermeende middaguur en vijf uur erna.

Veel mensen denken vast nog dat om 12 uur ’s middags de zon op zijn hoogste punt staat, maar dat was zo vóór 1900. Toen had iedere stad zo’n beetje zijn eigen tijd. Als de zon op zijn hoogst stond was het twaalf uur. En die hoogste zonnestand is in Winterswijk nu eenmaal bijna een kwartier eerder bereikt dan op Walcheren.

Onze dagindeling is sterk beïnvloed door het feit dat Nederland in de West-Europese tijdzone ligt, maar om economische redenen de Midden-Europese tijd op de klok heeft (zie illustratie rechts). Het betekent dat ’s morgens de zon relatief laat aan de oostelijke horizon verschijnt. Wij hebben ons in zeker opzicht aan die westelijke ligging ten opzichte van de zonsopgang gewend.

Gewenning, dat is het toverwoord bij gebruikmaken van het natuurlijke licht. Iedereen past zich aan. Op de lange termijn, zoals de aanpassing aan onze ligging in een ‘verkeerde’ tijdzone. En op de korte termijn, de overgang van zomertijd naar ‘gewone’ tijd. Dat laatste doet de een sneller dan de ander. Er zijn mensen met een sterke biologische klok. Die worden net vóór half zeven ’s ochtends wakker, als de wekker op half zeven staat.

Aanstaande maandag worden deze mensen dus om half zes wakker. Ze staan misschien eerder op, nemen de tijd voor een ontbijt en gaan eindelijk eens op tijd de deur uit. Daardoor zijn ze minder gehaast en dat is misschien de reden dat er bij de tijdovergang in de herfst mínder ongelukken in die eerste maandagochtendspits gebeuren. Het kan ook zijn dat mensen gewoon beter uitgerust zijn. In het voorjaar, als de nacht bij de overgang naar de zomertijd een uur korter is, zijn er méér ongelukken in de ochtendspits.

Stanley Coren publiceerde in 1996 in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine de cijfers over ongeluksaantallen. Maar in de maanden erna is hij door collega’s zwaar aangevallen. Ander onderzoek liet zien dat de overgang naar de zomertijd in het voorjaar helemaal niet meer ongelukken laat zien, maar juist minder. Tenminste als je niet naar die ene maandag na de overgang kijkt, maar naar een periode van weken. Er is ook geen verschil als je een jaar zonder zomertijd vergelijkt met een jaar met zomertijd.

En de psyche? Veel mensen hebben last van een winterdepressie. Maar die verhelp je niet door permanent de zomertijd aan te houden, want dan is er nog steeds minder daglicht in de winter.

Mensen klagen nogal eens over slaapverstoring door het verzetten van de klok, maar veel onderzoek naar de ernst daarvan is er niet gedaan. Begin dit jaar beschreven Finse onderzoekers hoe ze bij 65 mensen twee jaar achter elkaar tijdens de tien dagen rond de overgang naar de zomertijd het slaap-waakritme registreerden. Bij die 65 mensen zaten langslapers en kortslapers. En er waren ochtendmensen bij, middagmensen en avondmensen.

De uitkomst was wat vaag. Bij de meeste mensen liet de meting niets bijzonders zien. De kortslapers (gewoonlijk minder dan acht uur slaap per nacht) en de avondmensen (dus eigenlijk mensen met een neiging tot ochtendhumeur) hadden een ietwat verstoord slaap-waakritme. Maar dat was na een dag eigenlijk wel over.

Dit klopt met de theorie dat een jetlag eigenlijk pas echt merkbaar is bij overschrijding van een paar, soms pas bij meer dan vier, tijdzones. En het verzetten van de klok voor de zomertijd is hetzelfde als het overschrijden van niet meer dan één tijdzone.

De Finnen onderzochten hun proefpersonen bovendien alleen door hen een bewegingsmeter om hun pols te binden. Je kunt natuurlijk ook gewoon vragen aan mensen of ze last hebben van de overgang naar en van de zomertijd. Maar dat is – voor zover is na te gaan in de wetenschappelijke literatuur – nooit goed gedaan.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur terug, van drie uur naar twee uur. Dan is de zomertijd (internationaal: Daylight Saving Time) voorbij en gaat de wintertijd in. Dit is eigenlijk de ‘gewone tijd’, die duurt tot het laatste weekeinde van maart, als de zomertijd opnieuw ingaat.

Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur terug waardoor het ’s ochtends eerder licht en ’s avonds eerder donker wordt.

Vanaf 1916 kende Nederland een zomertijdregeling, samen met de andere landen uit de West-Europese tijdzone. Op 16 mei 1940 ging op bevel van het Duitse Rijk de zomertijd zes dagen eerder in dan gepland. Deze bleef twee jaar onafgebroken gelden tot november 1942. Na de oorlog, in 1946, werd de zomertijd afgeschaft.

In 1977 werd de zomertijd opnieuw ingevoerd. De motivatie was energiebesparing. Vier jaar eerder was er een grote oliecrisis geweest. De kunstmatige avondverlenging begon eind maart en duurde tot begin oktober.

In 1995 besloot de Europese Unie de zomertijd met een maand te verlengen tot de laatste zondag in oktober. Die maatregel ging in 1996 voor het eerst in.

Zomertijd geldt niet wereldwijd. De strook rond de evenaar heeft de zomertijd niet nodig, omdat daar de zomer- en winterdagen praktisch even lang zijn. In Canada loopt de provincie Saskatchewan uit de pas. Ook Japan en China doen niet aan zomertijd. In Australië wordt in een aantal regio’s de klok niet voor- of achteruit gezet.

In de Verenigde Staten passen twee staten, Arizona en Hawaï, de zomertijd niet toe. Hawaï heeft gezien zijn tropische ligging geen grote verschillen in uren daglicht. Arizona heeft zulke hoge temperaturen dat de grotere behoefte aan airconditioning de energiebesparingen van zomertijd teniet zou doen.

Bron: NRCAanmelden

Individuele behandeling bij slaapproblemen

SlaaptrainingChronoMed geeft behandelingen op maat, die gebaseerd zijn op de aard van de klachten, de oorzaak ervan én de factoren die de klachten in stand houden. De therapie is daardoor altijd resultaatgericht en efficiënt.


ChronoMed geeft slaaptraining

WinterdepressieChronoMed geeft slaaptraining. Deze is bedoeld voor mensen met milde slaapklachten, die een individuele behandeling te intensief vinden. De slaaptraining bestaat uit zes bijeenkomsten (vijf plus één follow-up) en wordt gegeven in kleine groepjes..


Stress beïnvloed mijn slaap nauwelijksReslaten inladen, een ogenblik geduld aub


Nieuwsbrief

Copyright © 2018 ChronoMed. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Webdesign:
Webdesign Bureau